Statutární město Kladno pořizuje Územní studii krajiny Kladenska pro území se 48 obcemi (správní obvod obce s rozšířenou působností).

Cílem územní studie je zlepšti péči o krajinu, rozhodování o jejich změnách i ochranu hodnot krajiny Kladenska. Pro zpracování je důležitá i vaše znalost přírodních hodnot ale i problémů v krajině, vaše upozornění na důležítá místa, která určují charakter kladenské krajiny.

Přispějte prosím vašimi znalostmi ke zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů, důležité součásti územní studie. Pomůžete tím k tomu, aby nebylo opomenuto co považujete pro krajinu Kladenska za důležité a podstatné.

Mapu můžete přibližovat, zmenšovat (zoomovat za pomoci CTRL + kolečko myši) a můžete se pohybovat doprava, doleva, nahoru a dolů. Kliknutím do mapy vložíte bod, na který když kliknete, můžete textově popsat v poli "Poznámka". Tlačítkem „Uložit a zavřít“ bod po vyplnění uložte. Prosím popište a ukládejte každý bod.